Parki.lv privātuma politika

Personas datu aizsardzība

Informāciju, ko jūs sniedzat šajā vietnē, parki.lv apņemas izmantot atbilstoši šim paziņojumam par personas datu aizsardzību. Personas datus parki.lv iegūst, tikai un vienīgi izmantojot brīvprātīgu informācijas sniegšanu dažādos veidos, piemēram- reģistrējoties produktu iegādei, sazinoties ar mūsu darbinieku pa informativo tālruni ,nododot preci garantijas vai pēcgarantijas remontam vai apkopei, kā arī preču atgriešanas gadījumos. Parki.lv izmantos saņemtos datus, lai sniegtu jums vajadzīgo pakalpojumu (piemēram, veiktu preces apkopi) vai, lai sniegtu informāciju par precēm un pakalpojumiem, par kuriem to pieprasījāt. Šajos gadījumos ar jums var sazināties pa e-pastu, tālruni vai vēstules veidā. Reklāmu un tirdzniecības kampaņu gadījumā var būt nepieciešams jūsu apstiprinājums saņemt mūsu piedāvājumu vai paziņojumu. Parki.lv var nodot personisko informāciju citiem saistītajiem uzņēmumiem un/vai ar parki.lv saistītām trešajām pusēm, lai veiktu noteiktus pakalpojumus, piemēram, produktu piegādi, remontu vai apkopi. Šādā veidā nodotie dati tiks ierobežoti izmantošanai saskaņā ar mērķi, kādam tie tika saņemti un tos izmantos tikai tajos šajā paziņojumā definētajos nolūkos par personas datu aizsardzību.

Informēšana par precēm, piedāvājumiem un pakalpojumiem

Ja esat norādījis, ka vēlaties saņemt šāda veida informāciju, tad parki.lv vai parki.lv pilnvarots sadarbības partneris var sazināties ar jums pa e-pastu vai citā veidā (pa pastu vai pa tālruni, ja esat mums sniedzis attiecīgo informāciju), lai informētu jūs par precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem , kas saistīti ar parki.lv. Jebkurā laikā, kad vēlaties pārtraukt šāda veida informācijas saņemšanu, varat to darīt zināmu, sazinoties ar parki.lv.

Faili un to pārraudzība

Parki.lv var iegūt informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, izmantojot sīkfailus. Tās ir informācijas vienības, kas glabājās jūsu datora cietajā diskā no jūsu tīmekļa pārlūka. Kad atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu datora serveris automātiski atpazīst sīkfailu, sniedzot informāciju par jūsu pēdējo apmeklējumu. Vairums pārlūku automātiski pieņem sīkfailus. Lai pārtrauktu automātisko pieņemšanu, ir iespējams mainīt pārlūka iestatījumus. Ja izvēlaties nesaņemt sīkfailus, joprojām varat izmantot lielāko daļu mūsu tīmekļa vietnes funkciju. Parki.lv var veikt pārraudzību, lai novērtētu dažādu vietnes sadaļu apmeklētību un pilnveidotuc vietnes lietošanu . Šāda veida informācija netiks sasaistīta ar jūsu personisko informāciju. Parki.lv klientu sadaļā sīkfaili tiks izmantoti, lai nodrošinātu, ka jūsu pārlūks un jūs tiekat atpazīti un jūs atceras visā sadaļā, sīkfailā paturot jūsu dalības numuru un sesijas ID. Šim nolūkam izmantotais sīkfails ir īslaicīgs un tas tiks izdzēsts no pārlūka, līdzko iziesiet no vietnes. Šāda sīkfailu lietošana nodrošina ātru pārvietošanos no lapas uz lapu, kā arī efektīvāku mūsu vietnes funkcionalitāti. Neatļaujot sīkfailus savā datorā, iespējams, tiks liegta piekļuve tām vietnes sadaļām, kas atkarīgas no sīkfailu lietošanas.

Datu drošības izpaušana

Parki.lv ir veikuši drošības pasākumus, lai panāktu pēc iespējas lielāku jūsu personiskās informācijas aizsardzību. Mēs izmantojam šifrēšanu, kur tā ir piemērojama, kā arī “ugunsmūri”, lai nepieļautu trešo pušu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Ievērojot likumdošanu, parki.lv ir tiesības iegūt un izpaust informāciju, lai darbinātu savas sistēmas un arī lai aizsargātu savus klientus un uzņēmumu. Parki.lv patur tiesības izpaust personiski identificējamu informāciju trešajām pusēm, ja rodas sūdzības par to, kā izmantojat tīmekļa vietni vai mūsu pakalpojumus.

Datu piekļuves tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot, atjaunināt vai dzēst tos, piekļūstot atbilstošajai jūsu profila saitei, iesniedzot pieprasījumu parki.lv , vai arī rakstot parki.lv uz mūsu adresi .

Ja vēlēsieties pieprasīt šo datu kopiju, ņemiet vērā, ka varam prasīt jūsu identitātes pierādījumus.

Informācijas glabāšanas ilgums

Parki.lv jūsu personisko informāciju turēs tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jūsu pieprasītās preces kā arī veiktu pakalpojumus, vai arī uz jebkādu papildu laika periodu, ja to nosaka likums.

Iespējamie labojumi

Atkarībā no Likumdošanas prasībām , parki.lv patur tiesības mainīt paziņojumu par personas datu aizsardzību, un informēs klientus par būtiskām izmaiņām attiecībā uz personisko datu izmantošanu.

Papildus informācija

Parki.lv apliecina , ka jūsu datu pārsūtīšanas gadījumā vienmēr nodrošinās nepieciešamos pasākumus un kontroli, lai aizsargātu jūsu datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar likumdošanu par datu aizsardzību.

Šo vietni pārvalda uzņēmums SIA Manta , uzņēmuma reģistrācijas numurs: LV45403002517. Struktūrvienības adrese Ganību dambis 29b, Rīga, Latvija, LV 1005, e pasts parki@info.lv