Garantija

Parki.lv piedāvā garantijas un pēc garantijas servisu visai pie mums iegādātajai tehnikai, esam sertificēts un oficiāls serviss gandrīz visiem pie mums pārstāvētajiem tehnikas ražotājiem. Veicam remontus un apkopes arī visai citai mūsu klientu tehnikai, ja vien attiecīgais rāžotājs ir nodrošinājis detaļu pieejamību Latvijā.

Mūsu serviss darbojas ar vairāk kā 20 gadu pieredzi meža un dārza tehnikas nozarē. Parki.lv serviss atrodams Ganību dambī 29b, Rīgā, servisa kontaktinformācija Tel. 29414171, info@parki.lv

Parki.lv izsniegtajos garantijas talonos ir uzrādītas arī visas citas attiecīgā ražotāja servisa adreses Latvijā, kas arī veiks garantijas un pēc garantijas servisu visai pie mums iegādātajai tehnikai. Līdzīgi kā Parki.lv nodrošina citos veikalos pirktās tehnikas servisu.

Remontu termiņi atkarīgi no attiecīgā ražotāja detaļu pieejamības un servisa noslogojuma attiecīgajā sezonā, tas parasti aizņem 1-7 dienas.

Vajadzības gadījumā, visiem mūsu klientiem, sniedzam konsultācijas remontu un apkopju jautājumos saistībā ar meža un dārza tehniku.

Visām interneta veikalā Parki.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija, ja vien Ražotājs vai Pārdevējs nav norādījis Papildus garantijas termiņu. Iegādājoties preci, pircējs saņem garantijas talonu , kurā ir paskaidroti garantijas noteikumi.

Ja precei ir konstatēts ražošanas defekts, tad garantijas termiņa laikā tiek veikts garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Šādā gadījumā Jūs varat vērsties servisos, kuru adreses norādītas garantijas talonā.

Instrumentu un tehnikas apkope nav attiecināma uz garantijas remontu.

Lai veiktu garantijas remontu, nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas remontu veicam servisa darbnīcā Ganību dambī 29b, Rīgā, kā arī citās, preces izplatītāja garantijas talonā norādītajās adresēs.

Papildu informāciju varat saņemt pa e-pastu info@parki.lv

Garantijas saistības nedarbojas:

  • ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai vai komerciālām vajadzībām;
  • ja prece lietota, neievērojot instrukciju;
  • ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
  • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
  • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms;
  • ja redzami bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, iekļūšana preces iekšienē;
  • ja bojājumi radušies, lietojot nestandarta vai nekvalitatīvas rezerves daļas, komplektējošos materiālus, piederumus, aksesuārus un smērvielas.

Garantija nav attiecināma uz dilstošām daļām, kas instrumentam darbojoties pakļautas nepārtrauktai saskarei ar ārējiem faktoriem - nažiem, siksnām, ķēdēm, ripām, auklām, riepām uc.

Garantija darbojas tikai pie nosacījuma, ja laicīgi ir veiktas visas nepieciešamās un norādītās tehnikas apkopes.

Parki.lv neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai mantai.